Chuyên mục: Kiến thức pháp luật

Hình phạt

Hình phạt

I. Khái niệm hình phạt Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước được quy …

Quyết định hình phạt

Quyết định hình phạt

I. Căn cứ quyết định hình phạt 1. Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định …

Chấp hành hình phạt

Chấp hành hình phạt

I. Miễn chấp hành hình phạt 1. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi được đặc …

Xóa án tích

Xóa án tích

I. Xóa án tích 1. Người bị kết án được xóa án tích. Người được xóa án tích coi như …

Che giấu tội phạm

Che giấu tội phạm

1. Dấu hiệu của tội che giấu tội phạm – Che giấu tội phạm là hành vi của một người …

Không tố giác tội phạm

Không tố giác tội phạm

1. Dấu hiệu của tội không tố giác tội phạm Không tố giác tội phạm là hành vi của người …