Tin tức
contract_negotiations

Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

1. Giới thiệu – Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản là một quy định mới của Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, cá nhân, pháp nhân được tự do, tự […]

Real_Estate_Law

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 thay thế BLDS năm 2005 hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 có quy định mới theo hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự […]

40360-time

Quy định mới về thời hiệu thừa kế của Bộ luật Dân sự

Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 sẽ thay thế BLDS năm 2005 hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2016. BLDS năm 2015 có rất nhiều điểm mới so với BLDS năm 2005, trong đó có quy định về thời hiệu thừa […]

criminal_law

Giới thiệu Bộ luật Hình sự 2015 (Phần I)

Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây được gọi là BLHS năm 2015). Văn phòng luật sư Ánh Sáng Luật xin giới thiệu những điểm mới, sửa đổi, bổ sung cơ bản của BLHS năm 2015 1. Bổ sung quy […]

criminal_law

Giới thiệu Bộ luật Hình sự 2015 (Phần II)

3. Bổ sung các trường hợp loại trừ TNHS; quy định cụ thể các trường hợp được miễn TNHS – Nhằm góp phần thể hiện tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ quyền con […]

criminal_law

Giới thiệu Bộ luật Hình sự 2015 (Phần III)

6. Thay thế Tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả […]

criminal_law

Giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần IV)

9. Những nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể khác Ngoài những vấn đề trọng tâm nêu trên, BLHS năm 2015 còn có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng, đó là: Những nội dung sửa đổi, bổ sung thể hiện tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng […]

A gavel and block on a rich, cherry desktop with handcuffs.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự (Phần I)

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Văn phòng luật sư Ánh Sáng Luật xin giới thiệu cơ […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này