Thù lao luật sư

Phí,
1. Đừng ngần ngại hỏi luật sư về thù lao giải quyết vụ việc. Mức thù lao được tính trên các căn cứ sau đây:
a) Nội dung, tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc;
b) Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ;
c) Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.
2. Thù lao được tính theo các phương thức sau đây:
a) Giờ làm việc của luật sư;
b) Thù lao trọn gói theo vụ việc;
c) Thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
d) Thù lao cố định theo hợp đồng dài hạn.
3. Khách hàng có thể hỏi luật sư về các cách tính thù lao và tùy theo tính chất từng vụ việc mà khách hàng yêu cầu được trợ giúp, giữa văn phòng luật sư và khách hàng sẽ thỏa thuận một cách tính thù lao cụ thể.
Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này