Thuế
thue

Thuế thu nhập doanh nghiệp

I. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; b) Doanh nghiệp […]

thue

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

I. Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất. II. Xác định thu nhập tính thuế 1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ […]

thue

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (phần I)

I. Ưu đãi về thuế suất 1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với: a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ […]

thue

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (phần II)

II. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế 1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm, từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, […]

thue

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

I. Thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế và người nộp thuế 1. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 2. Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản […]

thue

Căn cứ và phương pháp tính thuế

I. Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. II. Giá tính thuế 1. Giá tính thuế được quy định như sau: a) Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế […]

thue

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây: a) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; […]

thue

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

I. Phương pháp tính thuế Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng gồm phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. II. Phương pháp khấu trừ thuế 1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này