Tài chính – Ngân hàng
currency-gold

Sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ việt nam

I. Hạn chế sử dụng ngoại hối 1. Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, […]

tài chính 1

Vay, trả nợ nước ngoài

I. Vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú 1. Vay nước ngoài là việc Bên đi vay nhận khoản tín dụng từ người không cư trú thông qua việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận vay nước ngoài dưới hình thức hợp đồng vay, hợp đồng mua bán hàng trả chậm, […]

gia_usd_2311

Các giao dịch vốn

I. Giao dịch vốn. Giao dịch vốn là giao dịch chuyển vốn giữa người cư trú với người không cư trú trong các hoạt động sau đây: a) Đầu tư trực tiếp: là việc nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư tại Việt Nam; […]

tài chính 2

Các giao dịch vãng lai

I. Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai 1. Giao dịch vãng lai là giao dịch giữa người cư trú với người không cư trú không vì mục đích chuyển vốn. Thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai bao gồm: a) Các khoản thanh toán và chuyển tiền […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này