Lao động
che do thai san

Chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội bắt buộc (Phần I)

I. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản 1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 […]

che do thai san

Chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội (phần II)

IV. Mức hưởng chế độ thai sản 1. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế […]

BHXH

Chế độ ốm đau trong bảo hiểm xã hội bắt buộc

I. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau 1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 […]

Che-do-tu-tuat-doi-vo-nguoi-lao-dong-moi-mat

Chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc (phần I)

I. Đối tượng áp dụng 1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp […]

Che-do-tu-tuat-doi-vo-nguoi-lao-dong-moi-mat

Chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc (phần II)

IV. Thời điểm hưởng lương hưu 1. Thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật đối với những người lao động liệt kê dưới đây: […]

Insurance_Umbrella

Chế độ tử tuất trong bảo hiểm xã hội bắt buộc (phần I)

I. Trợ cấp mai táng 1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng: a) Người lao động là : – Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng […]

Insurance_Umbrella

Chế độ tử tuất trong bảo hiểm xã hội bắt buộc (phần II)

III. Trợ cấp tuất một lần 1. Thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp tuất một lần khi hội đủ các điều kiện sau đây : a) Người lao động chết là : – Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác […]

Che-do-tu-tuat-voi-than-nhan-nguoi-lao-dong

Chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội tự nguyện

I. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng sau đây: 1. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này