Kinh doanh – Thương mại
FDI

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

I. Các trường hợp áp dụng điều kiện đầu tư 1. Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài là điều kiện nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước […]

FDI

Hoạt động đầu tư tại Việt Nam

I. Hình thức đầu tư Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, có 04 hình thức đầu tư tại Việt Nam gồm: – Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế. – Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua lại phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp. – Đầu […]

Law

Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án. 2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước, tổ […]

Bất-Động-Sản

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài

I. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài 1. Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện […]

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

I. Nguyên tắc đặt tên và sử dụng tên doanh nghiệp 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây: a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty […]

currency-gold

Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

I. Góp vốn và tài sản góp vốn 1. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Góp vốn thành lập doanh nghiệp […]

Giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

I. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức 1. Tổ chức là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên của công ty công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông công ty cổ […]

Giám đốc

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

I. Địa vị pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này