Hôn nhân – Gia đình
cấp dưỡng

Cấp dưỡng

I. Nghĩa vụ cấp dưỡng 1. Đối tượng áp dụng Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng. 2. Nguyên tắc cấp […]

che do thai san

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

I. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 1. Khái niệm a) Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi […]

Tài sản riêng

Tài sản riêng của vợ, chồng

I. Căn cứ xác lập tài sản riêng của vợ, chồng 1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm: – Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; – Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; – Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng […]

Chia Tài sản

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

I. Quyền chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: 1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung như khi ly hôn. 2. […]

kết hôn

Tài sản chung của vợ chồng

I. Căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng 1. Tài sản chung của vợ chồng gồm: a) Tài sản do vợ, chồng tạo ra. b) Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh. c) Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. d) Thu nhập hợp pháp […]

Ly hôn

Ly hôn

I. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh […]

kết hôn

Kết hôn

I. Điều kiện kết hôn 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Đủ tuổi trở lên có nghĩa là sau ngày sinh nhật. b) Việc kết hôn do nam và nữ tự […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này