Hình sự – Tố tụng hình sự
Law

Một số nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự

1. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân Khi tiến hành tố tụng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích […]

Law

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm người tiến hành tố tụng của cơ quan điều tra

I. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra 1. Thủ trưởng Cơ quan điều tra có những nhiệm vụ, quyền hạn: a) Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra của […]

Law

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm người tiến hành tố tụng của cơ quan truy tố

I. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát 1. Viện trưởng Viện kiểm sát có những nhiệm vụ, quyền hạn: a) Trực tiếp tổ chức và chỉ đạo hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng […]

Law

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm người tiến hành tố tụng của cơ quan xét xử

I. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án Tòa án 1. Chánh án Tòa án có những nhiệm vụ, quyền hạn: a) Trực tiếp tổ chức việc xét xử vụ án hình sự; quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm quyền xét xử; b) Quyết định phân công […]

Law

Người bào chữa

I. Người bào chữa 1. Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa. 2. Người bào chữa có thể […]

Law

Người bào chữa tham gia tố tụng hình sự

I. Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng a) Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. b) Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ […]

Law

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị hại, đương sự

I. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố 1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố là người được người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố […]

Law

Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố; Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; Người bị bắt; Người bị tạm giữ.

I. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố 1. Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố có quyền: a) Được thông báo về hành vi bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố; b) Được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều này; […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này