Đất đai – Nhà ở
sở hữu bất động sản

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

I. Điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Người gốc Việt Nam định cư ở nước […]

The growth in property prices. Isolated render on a white background

Tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

I. Những quy định chung về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài 1. Tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư […]

real estate 3

Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

I. Những quy định chung về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài 1. Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam […]

land

Hạn mức giao đât, công nhận quyền sử dụng đất

I. Hạn mức giao đất nông nghiệp 1. Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau: a) Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực […]

DCIM101MEDIA

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (Phần I)

I. Các khoản được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện thì được bồi thường về đất. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, […]

DCIM101MEDIA

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (Phần II)

IV. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu […]

DCIM101MEDIA

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất (Phần III)

VI. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất 1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất sau đây: a) Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử […]

thu-tuc-va-le-phi-sang-ten-nha-dat-la-tai-san-thua-ke--27860

Giải quyết nhà đất do nhà nước đã quản ly, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm1991

I. Nguyên tắc chung giải quyết và các trường hợp không được giải quyết 1. Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này