Kiến thức pháp luật
sở hữu bất động sản

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

I. Điều kiện sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Người gốc Việt Nam định cư ở nước […]

The growth in property prices. Isolated render on a white background

Tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

I. Những quy định chung về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài 1. Tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư […]

real estate 3

Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam

I. Những quy định chung về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân nước ngoài 1. Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam […]

thue

Thuế thu nhập doanh nghiệp

I. Người nộp thuế 1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; b) Doanh nghiệp […]

thue

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

I. Căn cứ tính thuế Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất. II. Xác định thu nhập tính thuế 1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ […]

thue

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (phần I)

I. Ưu đãi về thuế suất 1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với: a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ […]

thue

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (phần II)

II. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế 1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm, từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, […]

thue

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

I. Thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế và người nộp thuế 1. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 2. Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này