Gặp gỡ và làm việc với luật sư

 

ivn-tu-van-dau-tu.jpg-78238-0-0

Khi làm việc với luật sư, khách hàng cần chú ý những vấn đề sau đây:
1. Khách hàng nên trình bày rõ ràng về vấn đề đang gặp phải và tập trung trình bày vào những vấn đề trọng tâm, cốt yếu. Khách hàng phải chú ý trình bày cho rõ những điều mà khách hàng mong muốn được luật sư tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ.
2. Trả lời đầy đủ, trung thực các câu hỏi của luật sư ngay cả với những câu hỏi mình chưa biết mục đích và có thể hỏi lại luật sư nếu có thắc mắc.
3. Ghi chú các vấn đề luật sư hỏi mà chưa có câu trả lời hoặc tài liệu, giấy tờ có liên quan chưa thể cung cấp.
4. Khi gặp gỡ và làm việc với luật sư, khách hàng có quyền yêu cầu luật sư giữ bí mật thông tin về khách hàng và nội dung vụ việc của mình. Tại Văn phòng Luật sư Ánh Sáng Luật, mọi thông tin của khách hàng được giữ bí mật, chỉ những người có trách nhiệm, được phân công giải quyết mới được tiếp xúc với hồ sơ của khách hàng.
Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này