Tri thức pháp luật
REFERENDUM

Trưng cầu ý dân ở Việt Nam

1. Khái quát về trưng cầu ý dân hay trưng cầu dân ý – Trưng cầu ý dân hay còn gọi là trưng cầu dân ý về cơ bản là một cuộc bỏ phiếu trực tiếp mà trong đó những người ở độ tuổi bỏ phiếu thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý […]

Law

Án lệ hay Tiền lệ pháp

1. Quyền lực Nhà nước gồm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong đó quyền lập pháp (làm luật) được thực hiện bởi Quốc hội (nghị viện), quyền hành pháp (thi hành pháp luật) được thực hiện bởi Chính phủ và quyền tư pháp (xét xử – áp dụng pháp luật) được thực […]

Law

Án lệ ở Việt Nam

1. Sự tồn tại của án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam – Trong lịch sử pháp luật Việt Nam, án lệ đã được ghi nhận, điển hình là quy định tại Điều 396* Quốc triều Hình luật (hay còn gọi là Bộ luật Hồng Đức) từ thế kỷ 15. Án lệ đã được […]

criminal_law

Quyền được xét xử công bằng

1. Quyền được xét xử công bằng (the rights to a fair trial) thường được nhắc đến như một quyền căn bản hay sự đảm bảo tối thiểu về xét xử theo đúng pháp luật tố tụng. Nhà nước có thể tước đoạt của một người quyền sống, quyền tự do hoặc quyền sở hữu […]

criminal_law

Quyền bào chữa

1. Bào chữa là dùng lý lẽ, chứng cớ để bênh vực cho hành vi của ai đó đang bị xem là phạm pháp hoặc đang bị lên án, đang bị buộc tội. Quyền bào chữa là một chuẩn mực bắt buộc trong quyền được xét xử công bằng và được xem là một trong […]

crop-suy-doan-vo-toi

Nguyên tắc suy đoán vô tội

Nguồn gốc và cơ sở pháp lý của nguyên tắc suy đoán vô tội: Nguyên tắc suy đoán vô tội hay giả định vô tội được nhiều Nhà nước coi là nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại và được […]

crop-loi-canh-bao-miranda

Quyền Im lặng hay là cảnh báo Miranda

1. “Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa”. Đó là một câu nói quen thuộc chúng ta thường được nghe khi cảnh sát bắt người trong các bộ phim Mỹ. Nhưng đó không […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này