Vụ án nổi tiếng
Nọc nạng

Vụ án Đồng Nọc Nạng

1. “Đồng Nọc Nạng” (không phải Nọc Nạn) là tên một cánh đồng thuộc làng Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc ấp 4, xã Phong Thạnh B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có con rạch Nọc Nạng chảy ngang qua. Vụ án Đồng Nọc Nạng là một vụ án nổi […]

Vụ án

Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

Sau Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản (1924), với tư cách Ủy viên Ban phương Đông, phụ trách Cục phương Nam – một thành viên chính thức của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc được cử đến Trung Quốc để chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước […]

Spam prevention powered by Akismet

error: Vui lòng không copy nội dung này